شمار موارد جدید مشاهده شده کووید ۱۹ در قبرس شمالی طی سه ما گذشته یک مورد بوده است

شمار موارد جدید مشاهده شده کووید ۱۹ در قبرس شمالی طی سه ما گذشته یک مورد بوده است
اقدامات گسترده ی پیشگیرانه توسط وزارت بهداشت قبرس شمالی و همینطور همکاری آگاهانه ی مردم این کشور در جهت رعایت مسائل بهداشتی قبرس را در میان فهرست کشورهایی قرار داده است که می توانید با امنیت خاطر به آن سفر کنید

http://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM

برای اطلاعات و جزئیات موجود درباره ی این موضوع می توانید به وبسایت رسمی وزارت بهداشت مراجعه کنید
می توانید سفرتان به قبرس شمالی را با اخذ اطلاعات کامل از مراکز دولتی محلی برنامه ریزی کنید؛ برای اطلاعات دقیق تر نیز می توانید مستقیما با ما تماس بگیرید

[email protected]