POSTUP PRI KÚPE

Pri kúpe nehnuteľnosti na Severnom Cypre je potrebné splniť niekoľko bodov. Je dôležité, aby ste sa dohodli na cene nehnuteľnosti, a aby ste mali právnu podporu pri všetkých úradných a autorizačných postupoch. Advokátovi môžete poskytnúť splnomocnenie na vykonávanie všetkých týchto úradných procesov, ktoré sa majú vykonať vo vašom mene. Aké kroky sú potrebné pri kúpe domu na Severnom Cypre.

  • Vyberte si nehnuteľnosť (obytná alebo obchodná jednotka)
  • Vypracovanie predajnej zmluvy
    • Daňová správa a pozemkový úrad
    • Ministerstvo vnútra
  • Prevod vlastníctva