SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Trh s nehnuteľnosťami si vyžaduje odborné znalosti v oblasti potrieb a požiadaviek nájomcov, zákazníkov a návštevníkov, ako aj znalosti technológie a štruktúry stavby. Našou povinnosťou, ako správcu vašej nehnuteľnosti, je premeniť tieto poznatky na jasný finančný plán založený na dostupnom rozpočte a očakávaných príjmoch z prenájmu.

Na základe vašej finančnej situácie tak môžeme vytvárať ponuky šité na mieru. Našou primárnou funkciou je dohliadať na Vaše priority. Preto pracujeme s najlepšími systémami a najlepšími profesionálmi, ktorí sú precízni, motivovaní a zapálení pre svoju prácu.

INVESTIČNÉ PORADENSTVO

Ako líder v oblasti riadenia investícií s viac ako 15 ročnými skúsenosťami neustále ponúkame rozsiahlu platformu s hlbokými odbornými znalosťami v obore s cieľom poskytovať investičné výsledky a výnimočné zákaznícke služby na Severnom Cypre.

Naše jedinečné zameranie na nehnuteľnosti a infraštruktúru spolu s našimi schopnosťami a záväzkom voči zákazníkom sú zároveň aj našou diferenciáciou a konkurenčnou výhodou. Dokážeme maximalizovať návratnosť investícií tým, že ponúkame celý rad inovatívnych riešení, ktoré znižujú rizikovosť

SPRÁVA PRENÁJMU

Tím spoločnosti NorthernLAND ponúka majiteľom domov komplexnú službu prenájmu nehnuteľností a zabezpečujú tak ich jednoduchý priebeh a ziskovosť. Ak vlastníte nehnuteľnosť na Cypre alebo ak uvažujete o investovaní do niektorej z nich, môžete z nich prosperovať využitím našich jedinečných služieb.

Po tom, ako sa rozhodnete investovať do niektorej z nehnuteľností, preberáme za Vás plnú zodpovednosť. Našim prioritným cieľom je chrániť Váš nový domov. Vykonávame úplnú kontrolu úveru a preverujeme celú históriu zamestnaní, aby sme zaistili platby nájomného načas. Taktiež zisťujeme históriu všetkých prenájmov nehnuteľností a získavame osobné informácie o nájomcovi, aby sme sa uistili, že Váš majetok bude v bezpečí.

Golden Nuggets